ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
OΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
EMAIL
ΘΕΜΑ
ΜΗΝΥΜΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
EMAIL
ΚΕΝΤΡΙΚΑ
Πεντάλοφος Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 54 500, Τ.Θ. 153
Τ. 2310 788048, 2310 788056
F. 2310 788260
SHOWROOM
Μάρκου Μπότσαρη 110
Τ.Κ. 54 500, Θεσσαλονίκη
Τ. 2310 939445
F. 2310 901034
ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE MAPS
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αργυρόπουλος Κωσταντίνος
Κ. 6947 848423